כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: פראג (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:27AM
עלות השחר (72 דקות) 04:52AM
טלית ותפילין 05:00AM
הנץ החמה 06:04AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:30AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:06AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:43AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:07AM
חצות היום 12:09PM
מנחה גדולה 12:39PM
מנחה קטנה 03:42PM
פלג המנחה 04:58PM
שקיעה 06:15PM
צאת הכוכבים 06:47PM
שלושה כוכבים בינונים 06:56PM
רבינו תם (72 דקות) 07:27PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:47PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)