כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: פראג (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 06:01AM
עלות השחר (72 דקות) 06:34AM
טלית ותפילין 06:34AM
הנץ החמה 07:46AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 09:13AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:49AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:07AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:31AM
חצות היום 11:53AM
מנחה גדולה 12:14PM
מנחה קטנה 02:17PM
פלג המנחה 03:09PM
שקיעה 04:01PM
צאת הכוכבים 04:38PM
שלושה כוכבים בינונים 04:49PM
רבינו תם (72 דקות) 05:13PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 10:38PM
שעה זמנית 41 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)