כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: תל אביב (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:32AM
עלות השחר (72 דקות) 04:32AM
טלית ותפילין 04:56AM
הנץ החמה 05:44AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:10AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:46AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:22AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:46AM
חצות היום 11:48AM
מנחה גדולה 12:18PM
מנחה קטנה 03:20PM
פלג המנחה 04:36PM
שקיעה 05:52PM
צאת הכוכבים 06:16PM
שלושה כוכבים בינונים 06:23PM
רבינו תם (72 דקות) 07:04PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:16PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)