כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: תל אביב (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:11AM
עלות השחר (72 דקות) 05:16AM
טלית ותפילין 05:36AM
הנץ החמה 06:28AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:24AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:00AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:26AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:50AM
חצות היום 11:32AM
מנחה גדולה 11:57AM
מנחה קטנה 02:29PM
פלג המנחה 03:32PM
שקיעה 04:36PM
צאת הכוכבים 05:02PM
שלושה כוכבים בינונים 05:10PM
רבינו תם (72 דקות) 05:48PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:02PM
שעה זמנית 50 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)