ט' סיון ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: תל אביב (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:07AM
עלות השחר (72 דקות) 04:22AM
טלית ותפילין 04:38AM
הנץ החמה 05:34AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:31AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:07AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:55AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:19AM
חצות היום 12:41PM
מנחה גדולה 01:17PM
מנחה קטנה 04:50PM
פלג המנחה 06:19PM
שקיעה 07:49PM
צאת הכוכבים 08:17PM
שלושה כוכבים בינונים 08:25PM
רבינו תם (72 דקות) 09:01PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:17PM
שעה זמנית 71 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)