כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: ברוקלין (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:37AM
עלות השחר (72 דקות) 04:46AM
טלית ותפילין 05:04AM
הנץ החמה 05:58AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:24AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:00AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:37AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:01AM
חצות היום 12:03PM
מנחה גדולה 12:33PM
מנחה קטנה 03:35PM
פלג המנחה 04:51PM
שקיעה 06:08PM
צאת הכוכבים 06:35PM
שלושה כוכבים בינונים 06:43PM
רבינו תם (72 דקות) 07:20PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:35PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)