כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: ברוקלין (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:38AM
עלות השחר (72 דקות) 05:54AM
טלית ותפילין 06:07AM
הנץ החמה 07:06AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:50AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:26AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:49AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:13AM
חצות היום 11:47AM
מנחה גדולה 12:10PM
מנחה קטנה 02:30PM
פלג המנחה 03:29PM
שקיעה 04:28PM
צאת הכוכבים 04:59PM
שלושה כוכבים בינונים 05:08PM
רבינו תם (72 דקות) 05:40PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 10:59PM
שעה זמנית 46 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)