כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: אומן (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:26AM
עלות השחר (72 דקות) 04:49AM
טלית ותפילין 04:59AM
הנץ החמה 06:01AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:27AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:03AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:40AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:04AM
חצות היום 12:06PM
מנחה גדולה 12:36PM
מנחה קטנה 03:38PM
פלג המנחה 04:54PM
שקיעה 06:11PM
צאת הכוכבים 06:42PM
שלושה כוכבים בינונים 06:52PM
רבינו תם (72 דקות) 07:23PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:42PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)