כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: אומן (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:54AM
עלות השחר (72 דקות) 06:25AM
טלית ותפילין 06:27AM
הנץ החמה 07:37AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 09:07AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:43AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:01AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:25AM
חצות היום 11:50AM
מנחה גדולה 12:11PM
מנחה קטנה 02:17PM
פלג המנחה 03:10PM
שקיעה 04:03PM
צאת הכוכבים 04:39PM
שלושה כוכבים בינונים 04:50PM
רבינו תם (72 דקות) 05:15PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 10:39PM
שעה זמנית 42 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)