כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: פריס (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:18AM
עלות השחר (72 דקות) 05:41AM
טלית ותפילין 05:51AM
הנץ החמה 06:53AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 09:19AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:55AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:32AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:56AM
חצות היום 12:58PM
מנחה גדולה 01:28PM
מנחה קטנה 04:30PM
פלג המנחה 05:46PM
שקיעה 07:03PM
צאת הכוכבים 07:34PM
שלושה כוכבים בינונים 07:44PM
רבינו תם (72 דקות) 08:15PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 01:34PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)