כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: פריס (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 06:46AM
עלות השחר (72 דקות) 07:17AM
טלית ותפילין 07:19AM
הנץ החמה 08:29AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 09:59AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 10:35AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:53AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 11:17AM
חצות היום 12:41PM
מנחה גדולה 01:02PM
מנחה קטנה 03:08PM
פלג המנחה 04:01PM
שקיעה 04:54PM
צאת הכוכבים 05:31PM
שלושה כוכבים בינונים 05:41PM
רבינו תם (72 דקות) 06:06PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:31PM
שעה זמנית 42 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)