כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: חיפה (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:30AM
עלות השחר (72 דקות) 04:31AM
טלית ותפילין 04:54AM
הנץ החמה 05:43AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:09AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:45AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:21AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:45AM
חצות היום 11:47AM
מנחה גדולה 12:17PM
מנחה קטנה 03:19PM
פלג המנחה 04:35PM
שקיעה 05:51PM
צאת הכוכבים 06:16PM
שלושה כוכבים בינונים 06:23PM
רבינו תם (72 דקות) 07:03PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:16PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)