י"א אדר א' ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: חיפה (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:04AM
עלות השחר (72 דקות) 05:05AM
טלית ותפילין 05:28AM
הנץ החמה 06:17AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:29AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:05AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:37AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:01AM
חצות היום 11:53AM
מנחה גדולה 12:21PM
מנחה קטנה 03:09PM
פלג המנחה 04:19PM
שקיעה 05:30PM
צאת הכוכבים 05:55PM
שלושה כוכבים בינונים 06:02PM
רבינו תם (72 דקות) 06:42PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:55PM
שעה זמנית 56 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)