כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: באר שבע (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:10AM
עלות השחר (72 דקות) 05:14AM
טלית ותפילין 05:35AM
הנץ החמה 06:26AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:23AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:59AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:26AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:50AM
חצות היום 11:32AM
מנחה גדולה 11:57AM
מנחה קטנה 02:30PM
פלג המנחה 03:34PM
שקיעה 04:38PM
צאת הכוכבים 05:04PM
שלושה כוכבים בינונים 05:12PM
רבינו תם (72 דקות) 05:50PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:04PM
שעה זמנית 51 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)