ט' סיון ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:08AM
עלות השחר (72 דקות) 04:23AM
טלית ותפילין 04:39AM
הנץ החמה 05:35AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:31AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:07AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:54AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:18AM
חצות היום 12:40PM
מנחה גדולה 01:15PM
מנחה קטנה 04:48PM
פלג המנחה 06:17PM
שקיעה 07:46PM
צאת הכוכבים 08:14PM
שלושה כוכבים בינונים 08:22PM
רבינו תם (72 דקות) 08:58PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:14PM
שעה זמנית 70 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)