כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: צפת (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:28AM
עלות השחר (72 דקות) 04:29AM
טלית ותפילין 04:52AM
הנץ החמה 05:41AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:07AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:43AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:19AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:43AM
חצות היום 11:45AM
מנחה גדולה 12:15PM
מנחה קטנה 03:17PM
פלג המנחה 04:33PM
שקיעה 05:49PM
צאת הכוכבים 06:14PM
שלושה כוכבים בינונים 06:21PM
רבינו תם (72 דקות) 07:01PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:14PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)