כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: צפת (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:09AM
עלות השחר (72 דקות) 05:15AM
טלית ותפילין 05:34AM
הנץ החמה 06:27AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:22AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:58AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:24AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:48AM
חצות היום 11:29AM
מנחה גדולה 11:54AM
מנחה קטנה 02:25PM
פלג המנחה 03:28PM
שקיעה 04:31PM
צאת הכוכבים 04:58PM
שלושה כוכבים בינונים 05:06PM
רבינו תם (72 דקות) 05:43PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 10:58PM
שעה זמנית 50 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)