ט' סיון ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: צפת (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 03:59AM
עלות השחר (72 דקות) 04:17AM
טלית ותפילין 04:31AM
הנץ החמה 05:29AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:27AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:03AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:51AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:15AM
חצות היום 12:38PM
מנחה גדולה 01:14PM
מנחה קטנה 04:49PM
פלג המנחה 06:18PM
שקיעה 07:48PM
צאת הכוכבים 08:16PM
שלושה כוכבים בינונים 08:25PM
רבינו תם (72 דקות) 09:00PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:16PM
שעה זמנית 71 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)