כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: לונדון (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 06:01AM
עלות השחר (72 דקות) 06:39AM
טלית ותפילין 06:35AM
הנץ החמה 07:51AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 09:15AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:51AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:07AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:31AM
חצות היום 11:51AM
מנחה גדולה 12:11PM
מנחה קטנה 02:11PM
פלג המנחה 03:01PM
שקיעה 03:52PM
צאת הכוכבים 04:32PM
שלושה כוכבים בינונים 04:43PM
רבינו תם (72 דקות) 05:04PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 10:32PM
שעה זמנית 40 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)