ט' סיון ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: לונדון (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר ---
עלות השחר (72 דקות) 03:31AM
טלית ותפילין 02:57AM
הנץ החמה 04:43AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:16AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:52AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:51AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:15AM
חצות היום 01:01PM
מנחה גדולה 01:43PM
מנחה קטנה 05:52PM
פלג המנחה 07:36PM
שקיעה 09:20PM
צאת הכוכבים 10:07PM
שלושה כוכבים בינונים 10:23PM
רבינו תם (72 דקות) 10:32PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 04:07PM
שעה זמנית 83 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)