כ"ז אדר ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: לונדון (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:21AM
עלות השחר (72 דקות) 04:50AM
טלית ותפילין 04:56AM
הנץ החמה 06:02AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:28AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:04AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:41AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:05AM
חצות היום 12:07PM
מנחה גדולה 12:37PM
מנחה קטנה 03:40PM
פלג המנחה 04:56PM
שקיעה 06:13PM
צאת הכוכבים 06:46PM
שלושה כוכבים בינונים 06:56PM
רבינו תם (72 דקות) 07:25PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:46PM
שעה זמנית 60 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)