זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:13AM
עלות השחר (72 דקות) 04:25AM
טלית ותפילין 04:42AM
הנץ החמה 05:37AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:31AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:07AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:53AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:17AM
חצות היום 12:37PM
מנחה גדולה 01:12PM
מנחה קטנה 04:42PM
פלג המנחה 06:10PM
שקיעה 07:38PM
צאת הכוכבים 08:05PM
שלושה כוכבים בינונים 08:13PM
רבינו תם (72 דקות) 08:50PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:05PM
שעה זמנית 70 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)