י"ד סיון ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:09AM
עלות השחר (72 דקות) 04:23AM
טלית ותפילין 04:39AM
הנץ החמה 05:35AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:30AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:06AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:52AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:16AM
חצות היום 12:37PM
מנחה גדולה 01:12PM
מנחה קטנה 04:43PM
פלג המנחה 06:11PM
שקיעה 07:40PM
צאת הכוכבים 08:08PM
שלושה כוכבים בינונים 08:16PM
רבינו תם (72 דקות) 08:52PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:08PM
שעה זמנית 70 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)