י"א תשרי ה'תשפ"א
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:22AM
עלות השחר (72 דקות) 05:21AM
טלית ותפילין 05:45AM
הנץ החמה 06:33AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:55AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:31AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:06AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:30AM
חצות היום 12:29PM
מנחה גדולה 12:59PM
מנחה קטנה 03:57PM
פלג המנחה 05:11PM
שקיעה 06:26PM
צאת הכוכבים 06:50PM
שלושה כוכבים בינונים 06:57PM
רבינו תם (72 דקות) 07:38PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 12:50PM
שעה זמנית 59 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)