כ"ג כסלו ה'תשפ"ד
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:08AM
עלות השחר (72 דקות) 05:13AM
טלית ותפילין 05:33AM
הנץ החמה 06:25AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:21AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 08:57AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:24AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 09:48AM
חצות היום 11:30AM
מנחה גדולה 11:55AM
מנחה קטנה 02:28PM
פלג המנחה 03:32PM
שקיעה 04:36PM
צאת הכוכבים 05:03PM
שלושה כוכבים בינונים 05:11PM
רבינו תם (72 דקות) 05:48PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:03PM
שעה זמנית 50 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)