י"ב תשרי ה'תשפ"ב
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:13AM
עלות השחר (72 דקות) 05:14AM
טלית ותפילין 05:38AM
הנץ החמה 06:26AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:53AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:29AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:07AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:31AM
חצות היום 12:33PM
מנחה גדולה 01:04PM
מנחה קטנה 04:07PM
פלג המנחה 05:24PM
שקיעה 06:41PM
צאת הכוכבים 07:05PM
שלושה כוכבים בינונים 07:13PM
רבינו תם (72 דקות) 07:53PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 01:05PM
שעה זמנית 61 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)