כ"ח סיון ה'תשפ"ב
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:10AM
עלות השחר (72 דקות) 04:25AM
טלית ותפילין 04:41AM
הנץ החמה 05:37AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:33AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:09AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:56AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:20AM
חצות היום 12:42PM
מנחה גדולה 01:17PM
מנחה קטנה 04:50PM
פלג המנחה 06:19PM
שקיעה 07:48PM
צאת הכוכבים 08:16PM
שלושה כוכבים בינונים 08:24PM
רבינו תם (72 דקות) 09:00PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:16PM
שעה זמנית 70 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)