ט' שבט ה'תשפ"א
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:22AM
עלות השחר (72 דקות) 05:25AM
טלית ותפילין 05:47AM
הנץ החמה 06:37AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:38AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:14AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:42AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:06AM
חצות היום 11:51AM
מנחה גדולה 12:17PM
מנחה קטנה 02:54PM
פלג המנחה 04:00PM
שקיעה 05:06PM
צאת הכוכבים 05:31PM
שלושה כוכבים בינונים 05:39PM
רבינו תם (72 דקות) 06:18PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:31PM
שעה זמנית 52 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)