כ"ט ניסן ה'תשפ"א
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:01AM
עלות השחר (72 דקות) 05:04AM
טלית ותפילין 05:27AM
הנץ החמה 06:16AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:52AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:28AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 10:08AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:32AM
חצות היום 12:40PM
מנחה גדולה 01:12PM
מנחה קטנה 04:24PM
פלג המנחה 05:44PM
שקיעה 07:05PM
צאת הכוכבים 07:30PM
שלושה כוכבים בינונים 07:37PM
רבינו תם (72 דקות) 08:17PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 01:30PM
שעה זמנית 64 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)