זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון קיץ)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 04:14AM
עלות השחר (72 דקות) 04:28AM
טלית ותפילין 04:44AM
הנץ החמה 05:40AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:36AM
סוף זמן קריאת שמע (הגר"א ובעל התניא) 09:12AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:58AM
סוף זמן תפילה (הגר"א ובעל התניא) 10:22AM
חצות היום 12:44PM
מנחה גדולה 01:19PM
מנחה קטנה 04:51PM
פלג המנחה 06:19PM
שקיעה 07:48PM
צאת הכוכבים 08:16PM
שלושה כוכבים בינונים 08:24PM
רבינו תם (72 דקות) 09:00PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 02:16PM
שעה זמנית 70 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)