ו' שבט ה'תשפ"ג
זמני היום בהלכה לאזור: ירושלים (שעון חורף)
ירושלים תל אביב חיפה צפת באר שבע ניו יורק לונדון פריז פראג אומן
עלות השחר 05:20AM
עלות השחר (72 דקות) 05:23AM
טלית ותפילין 05:45AM
הנץ החמה 06:35AM
סוף זמן קריאת שמע (מג"א) 08:38AM
סוף זמן קריאת שמע (בעל התניא) 09:14AM
סוף זמן תפילה (מג"א) 09:43AM
סוף זמן תפילה (בעל התניא) 10:07AM
חצות היום 11:53AM
מנחה גדולה 12:19PM
מנחה קטנה 02:58PM
פלג המנחה 04:04PM
שקיעה 05:11PM
צאת הכוכבים 05:37PM
שלושה כוכבים בינונים 05:44PM
רבינו תם (72 דקות) 06:23PM
חצות לילה (מנהג ברסלב, מג"א) 11:37PM
שעה זמנית 53 דקות
Copyright(C) by David and Ulrich Greve (2005/5765)