שיעורים להאזנה והורדה
[הצטרף לקבוצת הוואטסאפ וקבל עדכונים על הקלטות חדשות]#שיעור חדש
פרשת תצוה-עבודת החכמה ועבודת השמחה תשפ"ב

פרשיות השבוע
פרשת בראשית-להסתכל על עצמנו תשפ"ב
פרשת בראשית-בצלמנו כדמותנו תש"פ
פרשת נח-אמנות המנוחה תשע"א
פרשת נח-המבול ותיבת התפילה תש"פ
התפילה היא תיבת נח תשפ"ד
פרשת לך לך-התיקון למגדל בבל של דורנו תשפ"ב
פרשת לך לך-אמונה ועמידה בנסיונות תש"פ
פרשת לך לך-לך אל עצמך תשע"א
עמידה בנסיונות אמונה-לימוד מאברהם אבינו תשפ"ד
פרשת וירא-עקידת יצחק נסיון האהבה תשפ"ב
פרשת וירא-דרך השם צדקה ומשפט תשע"ח
פרשת חיי שרה-חיים של מלכות תשע"א
פרשת חיי שרה-לגלות השגחה בתוך הטבע תשפ"ב
פרשת חיי שרה-ימי תמימים תש"פ
פרשת תולדות-לקשר חיצוניות לפנימיות תשפ"ד
פרשת תולדות-סוד הברכה הוא באהבה תשפ"ב
פרשת תולדות-כוח הבטלה וכוח הבקשה תשפ"א
פרשת תולדות-בטחון בבורא במציאות מסובכת תש"פ
פרשת תולדות-יעקב ועשו שבתוכנו תשע"ט
פרשת תולדות-להסתכל בשכל הפנימי תשע"א
פרשת ויצא-ואמונתך בלילות תשפ"ד
פרשת ויצא-יוסף הצדיק איסוף והוספה תשפ"ב
פרשת ויצא-ארבעה שלבים בבנין עצמי תשפ"א
פרשת ויצא-עליות וירידות בחיים תש"פ
פרשת ויצא-אהבה נותנת כוח תשע"ב
פרשת וישלח-ישראל נלחמת וניצחת תשפ"ד
פרשת וישלח-שלוש דרכים להתמודדות עם אתגרים תשפ"א
פרשת וישלח-הבדידות במאבק נגד היצר תשע"ט
פרשת וישלח-להיות איש ישראלי תשע"ב
פרשת וישב וחנוכה-גאולה באמונה התלהבות תשפ"ד
פרשת וישב-ניסים ועוצמה בתוך החושך תש"פ
פרשת וישב וחנוכה-תעלומת היהלום האבוד תשע"ב
פרשת מקץ וחנוכה-הנועם העליון של ארץ ישראל תשפ"ד
פרשת מקץ וחנוכה-להכין אוצר של נקודות טובות תשפ"ב
פרשת מקץ-שלושה לימודי ישועה תשפ"א
פרשת ויגש-ירידות ועליות – סוד הגלות והגאולה תשפ"ד
פרשת ויגש-עצות הלב ועצות המוח תשע"א
פרשת ויגש-הירידה היא צורך העליה תשפ"ב
פרשת ויגש-לחבר קשר למחויבות תשפ"א
פרשת ויגש-הגלוי והנסתר בעבודת האדם תש"פ
פרשת ויחי-ברכת מנשה ואפרים תשפ"ד
פרשת ויחי-בסוף הכל יהיה לטובה תשפ"ב
פרשת ויחי-איך מתנהלים בחוסר ודאות תשפ"א
פרשת ויחי-שתי דרכים להתחזקות תש"פ
פרשת ויחי-התנוצצות נעימות החיים תשע"א
פרשת שמות-יופי ושלמות ודיבור באמונה תשפ"ב
פרשת שמות-לכל אדם יש את השער שלו תשפ"א
פרשת שמות-סוד ההתחדשות תשע"ט
פרשת שמות-שובו בנים שובבים תש"פ
פרשת שמות-להוולד מחדש תשע"א
פרשת וארא-אחדות ישראל כתנאי לגאולה תשפ"ד
פרשת וארא-עשרת המאמרות מתגלים בעשר המכות תשפ"ב
פרשת וארא-לקבל כוח מהתקוה לעתיד תשפ"א
פרשת וארא-ללמוד אמונה ואריכות רוח תשע"ט
פרשת וארא-אמונה בעצמך תשע"א
פרשת בא-הטבע הוא נס נסתר תשפ"ב
פרשת בא-בין אמונה למחויבות תשפ"א
פרשת בא-התחדשות וקימה מכל נפילה תש"פ
פרשת בא-גאולה מהגלות הפנימית תשע"א
עשה את המר מתוק-לעורר רחמים על עם ישראל תשפ"ד
פרשת בשלח-לחם מן השמים תשפ"ב
פרשת בשלח-לאן לברוח בשעת צרה תשפ"א
פרשת בשלח-שירת הלב תשע"ט
פרשת בשלח-עוצמה עליונה ושירה שמיימית תשע"א
פרשת בשלח-להתפלל ולהתחיל לנסוע תש"פ
פרשת יתרו-העונג שבוודאות-לומדים אמונה מחדש תשפ"ד
פרשת יתרו-התחדשות בקבלת התורה תשפ"ב
פרשת יתרו-הבורא מדבר איתנו תשפ"א
פרשת יתרו-למצוא את עצמנו בתוך התורה תש"פ
פרשת יתרו וטו בשבט-סוד הליבלוב הפנימי תשע"א
פרשת יתרו-ההכנה למתן תורה תשע"ז
פרשת משפטים-מחשבות שלום ותקוה תשפ"ד
פרשת משפטים-העיקר להיות חופשי תשפ"ב
פרשת משפטים-חסד משפט וצדקה תש"פ
פרשת משפטים-הסוד נמצא בפרטים הקטנים תשע"ט
פרשת משפטים-הצלחת הנפש תשע"א
פרשת תרומה-להצליח על ידי התמדה תשפ"ב
פרשת תרומה וזכור-נצחון על ידי נקודות טובות תשפ"א
פרשת תרומה-שלוש דרכים לבנין החיים תש"פ
פרשת תרומה-אדם עולם מקדש תשע"א
פרשת תצוה-עבודת החכמה ועבודת השמחה תשפ"ב
פרשת תצוה-ההתקשרות במשה רבינו תשע"ט
פרשת תצוה-אורים ותומים התגלות והסתרה תשע"א
פרשת כי תשא-בזכות נשים תשפ"ב
פרשת כי תשא-כסף כשר מכפר על הנפש תשע"ט
פרשת כי תשא-התחזקות לימי קורונה תש"פ
פרשת כי תשא-בחירה חופשית חירות ואחריות תשע"א
פרשת ויקהל-מנוחת שלום ושלוה תשפ"ב
פרשת ויקהל-אמנות חכמת הלב תשע"א
פרשת ויקהל פקודי-התחדשות בכוחות הנפש תשפ"א
פרשת פקודי-מהי הגאולה האמיתית תשפ"ב
פרשת פקודי-משכן בבנינו משכן בחורבנו תשע"ט
פרשת ויקרא-שפה של מלאכים תשפ"ב
פרשת ויקרא-הכח המושך והכח המכריח תשע"א
פרשת שמיני-החיים הם הזמנה לשמחה תשפ"א
פרשת שמיני ופרשת פרה-חירות תורה ושמחה תשע"ט
פרשת תזריע מצורע-מי רוצה חיים תשפ"א
פרשת אחרי קדושים-שלוש אהבות תשפ"א
פרשת קדושים - ואהבת לרעך כמוך תשע"ט
פרשת אמור-עומר התנופה תשפ"א
פרשת אמור-תורת החיים של ל"ג בעומר תשפ"א
פרשיות בהר בחוקותי-חופש ושלום תשפ"א
פרשת במדבר-כל אחד חשוב תשע"ט
פרשת במדבר-דגלים במדבר תשע"א
פרשת נשא-הדיבור מביא ברכה תשפ"א
פרשת בהעלותך-התחזקות נגד ההפקר תשפ"א
פרשת בהעלותך-הצורך בעשיה והצורך במנוחה תש"פ
פרשת שלח-שמירת העין והלב תשפ"א
פרשת שלח-איך להנצל מעצת המסיתים תש"פ
פרשת קורח-אמונת חכמים תש"פ
פרשת חוקת-לומדים את סוד החיים תש"פ
פרשת חוקת וחודש תמוז-תאמין שיכולים לתקן תשע"ט
פרשת בלק-שלושת מקורות הכוח לחיזוק תשע"ט
פרשת בלק-הסתרה ובחירה תש"פ
פרשת פנחס-ברית שלום תשפ"א
פרשת פנחס-מנהיגות באמת ובמשבר תשע"א
פרשת מטות-תרבות ושלמות הדרך אל התיקון תשע"א
פרשת מטות ובין המצרים-צפיה לישועה תשע"ט
פרשת מסעי-חידוש התקוה לגאולה וריפוי תשפ"א
פרשת מסעי-החיים מסע או משא תשע"א
פרשת דברים ושבת חזון תש"פ
פרשת ואתחנן טו באב נחמו-מסתרי דעת הנחמה תשע"א
פרשת עקב-זמן אהבה תש"פ
פרשת עקב-לזכור מי נותן כוח תשפ"א
פרשת ראה-תחיית הנפש תשע"א
פרשת ראה-לראות את הטוב תשע"ט
פרשת שופטים-צדק תמימות ואומץ תשע"ט
פרשת שופטים-סדר ותמימות תשפ"א
פרשת כי תצא-זמן שמחה תש"פ
פרשת כי תצא-ושימח את אשתו תשפ"א
פרשת כי תבוא-זמן ברכה תש"פ
פרשת נצבים-אהבה לב חיים תשע"ז

סיפורי מעשיות
אני יודע שישנו בודאי-מעשה מאבידת מלך תשפ"ד
מעשה מאבידת בת מלך - חלק א תשפ"א
מעשה מאבידת בת מלך - חלק ב תשפ"א
מעשה מאבידת בת מלך - חלק ג תשפ"א
מעשה מאבידת בת מלך - חלק ד תשפ"א
מעשה מאבידת בת מלך - חלק ה תשפ"א
מעשה מאבידת בת מלך - חלק ו תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק א תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ב תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ג תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ד תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ה תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ו תשפ"א
מעשה מחכם ותם - חלק ז תשפ"א
מעשה ממלך עניו - על אמונה והסתרה תשפ"א
מעשה מבן מלך מאבנים טובות תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק א תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ב תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ג תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ד תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ה תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ו תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ז תשפ"א
מעשה משבעת הקבצנים - חלק ח תשפ"א

ליקוטי מוהר"ן
מבוא לחסידות ברסלב תש"פ
עבודת התפילה האישית תשפ"ד
עצות לזמן משבר תשפ"ד
הנצחון והנצח - הילולת רבי נחמן מברסלב תשפ"ד
אומן ראש השנה תשפ"ג
קביעת עתים לתורה - התיקון האמיתי תשפ"ג
התחלות חדשות תשפ"ג
צמיחה מתוך קושי תשפ"ג
תיקון הלב - מפגש פתיחה לסדנה תשפ"ג
עבודת הלילה בחסידות ברסלב תשפ"ג
עבודת השם מתוך הסתרה וגלות תשפ"ב
גילוי כבוד השם על ידי הנהרגים על קידוש השם תשפ"ב
חידוש הרצון על ידי שמחה תשפ"ב
נהר המטהר מכל הכתמים תשפ"ב
למה אין יאוש בעולם תשפ"ב
לגלות את הכוח שיש בנו תשפ"ב
דרך העבודה-מעט מעט תשפ"ב
לגלות את האחדות הפשוטה תשפ"ב
גשר צר מאד (מ"ח תניינא) תשפ"ב
איך להתגבר על מניעות תשפ"ב
יסודות תורת ההתחזקות תשפ"ב
התחדשות בכל יום תש"פ
מודעות עצמית והערכה עצמית (קכ"ד תניינא) תשע"ט
ידיעה בלב שלם (ס"ב) תשע"ט
לחפש נקודות טובות (רפ"ב) תשע"ט
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד (כ"ד תניינא) תשע"ט
שמחה כאמצעי לחופש וישוב הדעת (י' תניינא) תשע"ט
האדם צריך לעבור על גשר צר (מ"ח תניינא) תשע"ט
לחפש משמעות ורמזים של קירבה (נ"ד) תשע"ט
אמונה ככלי לצמיחה (קנ"ה 1) תשע"ט
סבלנות לעצמי ולחיים (קנ"ה 2) תשע"ט
התבודדות (כ"ה תניינא) תשע"ט
לשמוע את דברי הלב (קנ"ו 1) תשע"ט
תנועה מולידה חום (קנ"ו 2) תשע"ט
הארת הצדיק בכל אחד (ל"ד 1) שמים
איך מחדשים את האהבה (ל"ד 2) שמים
שמירה חן ושלום (ל"ד 3) שמים
שמחה חופש ובריאות (כ"ד תניינא) שמים
הסתכלות עושה כלי לשפע (ע"ו) שמים
מה הכוונה: אין שום יאוש בעולם (ע"ח תניינא) תש"פ
הכוח הסודי של החכמים האמיתיים-הילולת רבי נתן מברסלב תשפ"ב
חנון המרבה לסלוח-הילולת רבי נתן מברסלב תש"פ
חמש עצות איך להיות בשמחה תש"פ
ליקוטי מוהר"ן תורה י"ד - פורים תש"פ
לא כל יום פורים תש"פ
המתקת הדינים על ידי התבודדות (תורה ט"ו) תש"פ
עצות לימי הסגר ובידוד תש"פ
עצות האמונה ממעמקי הלב תש"פ
כל העולם עובר מחמץ למצה תש"פ
חזק ואמץ - עומר התנופה תש"פ
ספירת העומר והמלחמה ביאוש תש"פ
הבטחת רבי שמעון בן יוחאי תש"פ
יסוד שביסוד-שלוש נקודות הקשר תש"פ
מתן תורה-המסע אל נקודת העצמי תש"פ
לא להתייאש ולא ולהתעקש תש"פ
להתחיל מחדש ממש תש"פ
תלמידים שעושים תלמידים תש"פ
יום כיפור ותשעה באב [תורה קע"ט] תש"פ
אלול-לבוש חדש לנשמה [תורה כ"א] תש"פ
שלושת תנאי התשובה [תורה ו'] תש"פ
להחזיר את החיים לסדר [תורה פ"ב] תש"פ
ראש השנה על פי רבי נחמן תש"פ
יום כיפור-כללות כל הימים תש"פ
התקשרות בתורת הצדיק [שיחה להילולה] תש"פ
תוכנית להילולת רבי נחמן תשע"א

צמיחה והעצמה על פי החסידות
התפעלות הנפש תש"פ
טהרת הגוף והנשמה תש"פ
לומדים על עצמנו תש"פ
אורות וכלים בנשמה תש"פ
מוח וגוף מיסטיקה ופרקטיקה תש"פ
מה חידשה החסידות תש"פ
תורת כוחות הנפש של הבעל שם טוב [א] תש"פ
תורת כוחות הנפש של הבעל שם טוב [ב] תש"פ
תורת כוחות הנפש של הבעל שם טוב [ג] תש"פ
תורת כוחות הנפש של הבעל שם טוב [ד] תש"פ
רבי לוי יצחק מברדיטשוב על מחשבה ומעשה תש"פ
חלומו של המגיד מקוזניץ-לחיות לעומק ולא לרוחב תש"פ
רבי צדוק על שמחה וישרות לב תש"פ
השפת אמת על אהבת ישראל [ופורים] תש"פ
שלוש דרכים לגילוי עצמי תש"פ
לתת לעצמנו הזדמנות שניה-פסח שני תש"פ

ענינים שונים
חיים ומוות על קידוש השם תשפ"ד
שר התשובה-הרב אורי זוהר זצ"ל תשפ"ב
חידוש התקוה לגאולה וריפוי תשפ"א
כנס נהרדעה-להבריא את החיים תשע"ט
משברים והתמודדות אצל בעלי תשובה ובכלל תשע"ט
שעה חצופה-שבע דקות על התחזקות בשעת משבר תשע"ו

אלול וחגי תשרי
לולא האמנתי-אלול הוא חודש התקוה תשפ"ב
תחנות בזמן-שיחת פתיחה לסדנת אלול תשפ"ב
אלול-חיפוש אחרי היופי הצלול תשע"א
חוזרים לסדר-עבודת המחשבה באלול תשע"א
אלול-לבוש חדש לנשמה [תורה כ"א] תש"פ
אלול-שלושת תנאי התשובה [תורה ו'] תש"פ
אלול-להחזיר את החיים לסדר [תורה פ"ב] תש"פ
שלוש אהבות בחודש אלול תשפ"א
תשובה - התבוננות, שמיעה ומעשה תשע"א
שיחת פתיחה לסדנת אלול תשפ"ב
תורה יג-מהות הקיבוץ בראש השנה תשע"ט
שאלות ותשובות על ראש השנה תש"פ
מה עושים בראש השנה תשפ"א
שמחה ומחשבה בראש השנה תשפ"ב
הכנה לראש השנה תשפ"ג תשפ"ב
רצוא ושוב-דרכי התשובה [תורה ו'] תשפ"ב
ראש השנה על פי רבי נחמן תש"פ
עשרת ימי תשובה ויום כיפור בתורת ברסלב תשפ"ד
יום כיפור-כללות כל הימים תשפ"א
סוד חגי תשרי: תמיכה וחיבוק תשע"א
סוכות-וימינו תחבקני תשע"ט

חנוכה
חנוכה-גילוי הגבורה שבנפש תשפ"ג
פרשת מקץ וחנוכה-להכין אוצר של נקודות טובות תשפ"ב
לגלות את האחדות הפשוטה תשפ"ב
התגלות הרצון והשפעת החסד תשפ"א
להאמין בניסים נסתרים תשפ"א
חנוכה-אין יאוש בעולם תשפ"א
חנוכה-מלחמה וחלום תש"ע
כוח ועזות להתחדש בקדושה (כ"ב) תש"פ
פרשת וישב-ניסים ועוצמה בתוך החושך הוד השרון
תורת המגיד: חנוכה-חינוך עצמי לקבלת הדעת תש"פ
חנוכה: התחלה חדשה בכוח הסליחה (ז' תניינא) תש"פ
חנוכה ותודה (ב' תניינא 1) שמים
קרבת וידיעת הבורא: תודה והלכה (ב' תניינא 2) שמים
האמת צריכה להאיר בדיבור (ב' תניינא 3) שמים
פרשת וישב וחנוכה-תעלומת היהלום האבוד תשע"ב
מהות חג החנוכה - שיעור משותף עם ארז דורון תשע"ח
חודש שבת ומילה - גזירות היוונים בחנוכה תשע"ז
אור האמת בחנוכה על פי סיפורי מעשיות תשס"ח

ארבע פרשיות
פרשת שקלים וחודש אדר-איך לשמוח בתוך הצרה תשפ"א
פרשת שקלים-מטבע של אש גשמיות רוחנית תשע"א
פרשת זכור-היושר הוא מלחמה במקרה ובקרירות תשע"ט
פרשת זכור-שמחת פורים ומלחמה בעמלק תשע"א
פרשת פרה-לב חדש ורוח חדשה תשפ"ב
פרשת כי תשא ופרשת פרה-להתחבר מחדש לחיים תשפ"א
פרשת החודש-התחדשות פנימית מדרש ומעשה תשע"א

פורים
פורים-העיקר הוא תענוג ושמחה תשפ"ב
פורים-אפילו בהסתרה תשפ"ב
שאלות ותשובות על פורים תש"פ
שיחת ליל פורים תשפ"א תשע"ט
שעתיים של ראיונות ומוסיקה על פורים תשע"א
כל ההתחלות מפורים תשפ"א
לא כל יום פורים תש"פ
השפת אמת על אהבת ישראל [ופורים] תש"פ
רבי צדוק על שמחה וישרות לב תש"פ
חמש עצות איך להיות בשמחה תש"פ
ליקוטי מוהר"ן תורה י"ד - פורים תש"פ
פרשת זכור-שמחת פורים ומלחמה בעמלק תשע"א

פסח
ליל הסדר-להאיר את האמונה בילדים תשפ"ב
חודש ניסן-גאולת הדיבור תשע"ט
כל העולם עובר מחמץ למצה תש"פ
מצוות ליל הסדר תשע"ט
הכנה לליל הסדר תשפ"א

ספירת העומר וחג שבועות
נצח שבנצח - פנימיות ספירת העומר תשע"א
ל"ג בעומר-לגלות את הטוב הפנימי תשפ"ב
הכנה לשבועות תשפ"א
הכנה לשבועות תש"פ
אם המלכות-סודה של מגילת רות תשע"א
שבועות-חוזרים להתמקד בעיקר תשע"א
כאיש אחד בלב אחד - אחדות ישראל הכנה למתן תורה תשפ"ג

בין המצרים וט"ו באב
שבת נחמו טו באב תשפ"א
סוד טו באב תשע"א
תשעה באב-יום הגעגועים תש"פ


[הצטרף לקבוצת הוואטסאפ וקבל עדכונים על הקלטות חדשות]