nekudatova.com logo

מי
מי
מה
מה
מדוע
מדוע
מיקום
מיקום
מתי
מתי


נקודה טובה: חדשות ועדכונים
רענן את הדף

#1 19.02.17 כ"ג שבט תשע"זג
וידיאו: הצלחת הנפש / עופר גיסין (פרשת משפטים) http://www.nekudatova.com/?p=188

#2 12.02.17 ט"ז שבט תשע"ז
וידיאו חדש באתר 'נקודה טובה': סוד הליבלוב הפנימי (ט"ו בשבט ופרשת יתרו) / עופר גיסין. http://srat.im/560

#3 15.01.17 י"ז טבת תשע"ז
וידיאו חדש באתר 'נקודה טובה': עופר גיסין / להוולד מחדש (פרשת שמות) http://atar.im/547

#4 08.01.17 י' טבת תשע"ז
וידיאו חדש באתר 'נקודה טובה': עופר גיסין / התנוצצות נעימות החיים (פרשת ויחי, יום פטירת רבי נתן מברסלב) http://atar.im/543

#5 01.09.14 ו' אלול תשע"ד
וידיאו באתר 'נקודה טובה': חוזרים לסדר - עבודת המחשבה באלול / עופר גיסין http://srat.im/683

#6 26.08.14 ל' אב תשע"ד
אלול - החיפוש אחר היופי הצלול / עופר גיסין http://srat.im/679

#7 07.01.14 ו' שבט תשע"ד
חוזרים ללמוד רבי נחמן בתל אביב. http://nekudatova.com/?o=05

#8 26.08.13 כ' אלול תשע"ג
וידיאו ב'נקודה טובה': חגי תשרי - תמיכה וחיבוק / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=62

#9 21.08.13 ט"ו אלול תשע"ג
וידיאו ב'נקודה טובה': תשובה - התבוננות, שמיעה ומעשה / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=61

#10 11.08.13 ה' אלול תשע"ג
וידיאו באתר 'נקודה טובה': חוזרים לסדר - עבודת המחשבה באלול / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=60

#11 04.08.13 כ"ח אב תשע"ג
וידיאו חדש באתר 'נקודה טובה': אלול - החיפוש אחר היופי הצלול / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=59

#12 28.07.13 כ"א אב תשע"ג
וידיאו: תחיית הנפש - השלמת החסרונות (פרשת ראה והפטרת עניה סוערה) http://www.nekudatova.com/?p=58

#13 17.06.13 ט' תמוז תשע"ג
וידיאו: מעשה מהבנים שנתחלפו חלק ה / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=241

#14 17.06.13 ט' תמוז תשע"ג
וידיאו: מעשה מהבנים שנתחלפו חלק ד / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=240

#15 13.06.13 ה' תמוז תשע"ג
וידיאו: מעשה מהבנים שנתחלפו חלק ג / עופר גיסין http://www.nekudatova.com/?p=239

עקוב אחרינו: טוויטר | פייסבוק | יוטיוב
הצטרף לרשימת הדיוור
דף הבית
לוח פעילות
וידיאו ואודיו
מאמרים
מדף הספרים
קישורים
כתוב לנו

מנוי לאתר בשקל ליום

breslev200.com

evenshtia.com

בחזרה מהמלחמה - פרשת כי תצא / יריב מזרחי
בחזרה מהמלחמה - פרשת כי תצא / יריב מזרחי


"כשהולך לאדם שלא כסדר זהו התנגדות הרצון.
אני רוצה שיהיה כן הדבר,והדבר להיפך, שלא כסדר.
וזה בחינת מלחמה, כי כל מלחמה היא התנגדות הרצון.
וזהו - "כי תצא למלחמה", כלומר - כאשר הולך לך שלא כסדר, שלא כרצונך,
"ונתנו ה' בידך" - שיתבטל כל רצונות נגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך, אימתי ?
כד ושבית שביו - כשתהיה בבחינת מה.

וזה פירוש מחשבה: "חשב מה" (זוהר בראשית) - כשתקשר תמיד במחשבתך אלוקותו.
וזהו "ושבית שביו", שתמשיך "מה" בתוך מחשבתך, שתקשר אלוקותו במחשבתך,
כי כל דבר שנמשך ממקום גבוה נקרא שבי, כמו שכתוב - "עלית למרום שבית שבי"
ועל ידי זה יתבטלו כל המלחמות וכל הרצונות נגד רצונך " (ליקוטי מוהר"ן תנינא פ"ב)


בתורה זו מגלה רבי נחמן שכל הדברים המתרחשים נגד רצונו של האדם, מקורם בניתוק המחשבה מהבורא, ניתוק מהרצון העליון.
תנועה קלה, היסח דעת ושוב אנו במלחמה, שוב אנו נפרדים.
"כי שלמות כל הדברים אינם אלא כאשר הם מחוברים ומקושרים בו יתברך "
ולכן כאשר מחשבתו של האדם מחברת בין שני הקצוות, בין העולם הזה לבין הבורא,
אזי העולם מקבל את החיות המיוחלת והמציאות חוזרת לסדרה.

אחת מהתוצאות הישירות של פירוד המחשבה הינה: ישות, גדלות וגאווה בצורתה הגסה הבאים לידי ביטוי בלשונות בוטים של יוהרה ורברבנות.
בצורתם היותר מעודנת גורמים ליחוס ההצלחות והרשלנות אל "האני" וברצון לתפוס מקום בעולם, "להיות".
התעקשות האדם לקשור את עצמו ומחשבתו עם מלכו של עולם למרות הסחי הדעת והבלבולים התמידיים בהם אנו נתונים, ממתיקה את מלחמת הרצון.
שכן האדם אשר מחובר וקשור עם שורש הבריאה, חוזר למקומו ומקבל את חיותו וכוחו ממקורו.
אך כאשר נפרד האדם במחשבתו מן הבורא ויונק את חיותו מעצמו, אזי נטרד ממקומו והכל קורה היפך רצונו.

הענווה - הכלי הנפלא והיחידי אליו יכולים ליצוק את האור היקר, באה לידי ביטויה השלם בקשר המחשבה של האדם עם בוראו של הנתין עם מלכו.
ההתמדה והיכולת לחזור למחשבה זו מכל מקום הינה מיומנות נרכשת ששכרה רב ופרותיה הם ללא ערך ושיעור לכל השקעה אחרת.

וזהו -
1- "כי תצא למלחמה" - כאשר יצאת ממקומך ובאת אל המלחמה, כלומר התנגדות הרצון.
2- "ונתנו ה' אלוקיך בידך" - מתי ? כאשר
3- "ושבית שביו" - כאשר תקשור במחשבתך דבר גבוה, אלוקותו ומלכותו. (שכן כל המשכה של דבר גבוה כאלוקות אל מקום נמוך כמחשבת האדם, נקרא שבי)
אזי תשוב מן המלחמה ותזכה אל השלום המיוחל.
   דף הבית    |    לוח פעילות    |    וידיאו ואודיו    |    מאמרים    |    מדף הספרים    |    קישורים    |    כתוב לנו